top of page

АПАЛАРЫНА ЖАНА КЫЗДАРГА КАТТАЛУУ

Бизге айырмаланууга жардам бериңиз

Саясат, теңтуштардын кысымы жана жакырчылыктын айынан үй-бүлөлөр өрттөнүп, ыдырап турган ушул мезгилде, сиз өзгөртө аласыз. Сиздин Энелер менен Кыздарга берген кайрымдуулугуңуз бизге үй-бүлөлөрдөгү бекем мамилелер жашоону кандайча өзгөртө алаары жөнүндөгү жакшы кабарды таратууга жардам берет. Сураныч, бүгүн кайрымдуулук кылууну ойлонуп көрүңүз!

Кайрымдуулук кылуу
bottom of page